Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

Početna konferencija, 5. studeni 2015. - Demokratski rasadnik Duge Rese

"Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice projekt je Grada Duge Rese kojemu je svrha poticanje razvoja poduzetničke kulture u Gradu Duga Resa i okolnim općinama. Nositelj projekta je Grad Duga Resa, a partneri su Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Udruženje obrtnika Duge Rese.


Projekt se provodi u okviru prioritetne osi Obrazovanje za poduzetništvo i obrt Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava upravljačko je tijelo i u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2).
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

pocetna konferencija 2

pocetna konferencija 1

Vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 248.599,60 kuna, od čega je 218.566,64 kn prihvatljivih troškova pokriveno sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi 12 mjeseci, a započeo je potpisivanjem Ugovora 20. srpnja 2015. godine sa Ugovornim tijelom. Projekt je relevantan za nacionalne strategije i usklađen je sa Županijskom razvojnom strategijom.

Ciljane skupine projekta su učenici i nastavnici srednje škole te subjekti malog gospodarstva Grada i okolice te javna uprava
Ciljevi projekta su prihvaćanje cjeloživotnog učenja kao načina stalnog unapređivanja vještina, te poticanje poduzetničke aktivnosti u svrhu razvoja. Ciljeve namjeravamo ostvariti kroz organiziranje rasprava usmjerenih ka jačanju pripremljenosti mladih za poduzetničke izazove, uspostavom poduzetničkog web-portala te organiziranjem trajnog i promotivnog web sajma obrtništva i poduzetništva.

pocetna konferencija 3

pocetna konferencija 4

 

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.