Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

Održana 2. rasprava "Da li sam poduzetan ?"

DEMOKRATSKI RASADNIK, Duga Resa, 24. studenog 2015.

Kampanja "Mladi u poduzetništvu"
Tema rasprave: Da li sam poduzetan ?

"Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice projekt je Grada Duge Rese kojemu je svrha poticanje razvoja poduzetničke kulture u Gradu Duga Resa i okolnim općinama. Nositelj projekta je Grad Duga Resa, a partneri su Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Udruženje obrtnika Duge Rese.

Održana je druga rasprava kampanje "Mladi u poduzetništvu" na temu "Da li sam poduzetan?" Na raspravi je ukupno sudjelovalo 20 sudionika, od čega 19 učenika Srednje škole Duga Resa.

Rasprava je podučila sudionike o značenju pojma „poduzetnost“ koju karakterizira skup međusobno povezanih znanja, vještina i stavova koji omogućuju pojedincu da svoje ideje provede u djelo u osobnom, društvenom i poslovnom životu.

Osobine poduzetnog pojedinca su kreativnost, inovativnost, poduzimanje inicijative, razumno preuzimanje rizika, prilagodba promjenama, samostalnost, odgovornost, sposobnost planiranja , organiziranja i vođenja projekta.

Anketa koja je provedena među sudionicima pokazala je da većina osoba sudionika rasprave ima poduzetničkog duha.
Također na video prikazima dvoje poduzetnika s područja Grada Duge Rese sudionici rasprave vidjeli su kako se postaje uspješan poduzetnik.

 

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.