Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

RASPORED RASPRAVA - PODUZETNICI I JAVNA UPRAVA

Zadovoljstvo nam je vas pozvati na rasprave 2. kampanje "Poduzetnici i javna uprava".

 

Tema rasprave Termin Mjesto održavanja
Tehnike prodaje - proces prodaje 14. 4. 2016.; 18:00 sati Gradska vijećnica Duga Resa
Mogućnosti zapošljavanja za mlade poduzetnike 18. 4. 2016.; 18:00 sati Gradska vijećnica Duga Resa
Crowdfunding i Start – up 18. 4. 2016.; 19:00 sati Gradska vijećnica Duga Resa
Što donosi povelja o suradnji porezne uprave i poreznih obveznika? 17. 5. 2016.; 18:00 sati Gradska vijećnica Duga Resa
Kako se pripremiti za porezni nadzor? 17. 5. 2016.; 19:00 sati Gradska vijećnica Duga Resa
Utjecaj parafiskalnih davanja na poslovanje poduzetnika 19. 5. 2016.; 18:00 sati Gradska vijećnica Duga Resa
 
 
Rasprave koje će biti održane služiti će jačanju konkurentnosti, razumijevanju zakonskih okvira, smanjenju poduzetničkog rizika, većem znanju i mjerama Grada i EU fondova za poduzetnike.

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.