Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

Održana 3. rasprava "Crowdfunding i Start - up" u kampanji "Poduzetnici i javna uprava"

Gradska vijećnica Grada Duge Rese, Duga Resa, 18. travnja 2016.

Kampanja "Poduzetnici i javna uprava"

Tema rasprave: "Crowdfunding i Start - up"

Grad Duga Resa pokrenuo je projekt "PODURES" - Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice. Partneri na projektu su Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Udruženje obrtnika Duga Resa.

IMG 6458

U okviru projekta održana je 3. rasprava u kampanji „Poduzetništvo i javna uprava“ na temu „Crowdfunding i Start - up“.
U raspravi je sudjelovalo ukupno 13 (trinaest ) poduzetnika.

Rasprava je uputila sudionike na značaj i specifičnosti Start – up poduzeća, kao novoosnovanih poduzeća s globalnim ambicijama i globalnim potencijalom, te Crowdfundigom kao načinom prikupljanja novca od mnoštva ljudi za financiranje projekta i poslovanja.

IMG 6459

Skupno financiranje (engl. „crownfunding“ jest način na koji najčešće novoosnovana poduzeća pribavljaju dodatna sredstva. Osim što se prikuplja novac, na ovakav način se stvara zajednica oko ponude proizvoda ili roba i usluga koje prodaju.

 

Slijedeća rasprava je na rasporedu 04. svibnja 2016. godine u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Duge Rese.

Dođite i sudjelujte u raspravi na temu "Utjecaj parafiskalnih davanja na poslovanje poduzetnika".

 

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 248.599,60 kn, od čega je iznos sufinanciranja od strane Europske unije 88%.

 

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.