Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

Održana 4. rasprava "Što donosi povelja o suradnji porezne uprave i poreznih obveznika?" u kampanji "Poduzetnici i javna uprava"

Gradska vijećnica Grada Duge Rese, Duga Resa, 18. svibnja 2016.

Kampanja "Poduzetnici i javna uprava"

Tema rasprave: "Što donosi povelja o suradnji porezne uprave i poreznih obveznika?"

Grad Duga Resa pokrenuo je projekt „PODURES“ - Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice. Partneri na projektu su Institut za razvoj i međunarodne odnose ( IRMO)  i Udruženje obrtnika Duga Resa.
U okviru projekta održana je rasprava u kampanji „Poduzetnici i javna uprava“ na temu  „Što donosi povelja o suradnji porezne uprave i poreznih obveznika?“
U raspravi je sudjelovalo ukupno 6 (šest) poduzetnika.

Kroz raspravu, sudionici su se upoznali sa Poveljom o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika. Kroz Povelju se poduzetnike i građane na prihvatljiv i jednostavan način upoznaje sa njihovim pravima i obvezama koje imaju u području oporezivanja.

Temeljna zadaća Porezne uprave je naplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja kojima se financiraju zajedničke potrebe svih građana Republike Hrvatske.

Porezna uprava kontinuirano razvija partnerski odnos s poreznim obveznicima koji se temelji na međusobnom povjerenju. suradnji, uvažavanju i poštenju. U Povelji se pojašnjava što porezni obveznik može očekivati od Porezne uprave kada postupa u okviru svoje nadležnosti, kao i što Porezna uprava očekuje od poreznog obveznika.


Projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 248.599,60 kn, od čega je iznos sufinanciranja od strane Europske unije  88%.

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.