Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

Održana 5. rasprava "Kako se pripremiti za porezni nadzor?" u kampanji "Poduzetnici i javna uprava"

Gradska vijećnica Grada Duge Rese, Duga Resa, 17. svibnja 2016.

Kampanja "Poduzetnici i javna uprava"

Tema rasprave: "Kako se pripremiti za porezni nadzor?"

Grad Duga Resa pokrenuo je projekt „PODURES“ - Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice. Partneri na projektu su Institut za razvoj i međunarodne odnose ( IRMO)  i Udruženje obrtnika Duga Resa.
U okviru projekta održana je rasprava u kampanji „Poduzetnici i javna uprava“ na temu  „Kako se pripremiti za porezni nadzor?“.
U raspravi je sudjelovalo ukupno 7 (sedam) poduzetnika.

Rasprava je uputila sudionike u postupak poreznog nadzora. Sudionici su saznali sve o predmetu i tijeku poreznog nadzora te o pravnim lijekovima koji im tokom poreznog nadzora stoje na raspolaganju.

Porezni nadzor možemo definirati kao postupak provjere koji provode ovlaštene osobe Porezne uprave.

Razlog poreznog nadzora može biti provjera jedne ili više vrsta poreza, jednog ili više razdoblja (za koje nije zastupila zastara), te odnosi i činjenice koje nisu ili ne moraju nužno biti u direktnoj svezi s gospodarskom djelatnošću. Nadzor može trajati od nekoliko sati do nekoliko mjeseci. To ovisi isključivo o tome tko se nadzire i što se nadzire, odnosno koja vrsta nadzora se obavlja.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 248.599,60 kn, od čega je iznos sufinanciranja od strane Europske unije  88%.

 

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.