Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

Završna konferencija projekta – predstavljanje rezultata

„Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice projekt je Grada Duge Rese kojemu je svrha poticanje razvoja poduzetničke kulture u Gradu Duga Resa i okolnim općinama. Nositelj projekta je Grad Duga Resa, a partneri su Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Udruženje obrtnika Duge Rese.


Projekt se provodi u okviru prioritetne osi Obrazovanje za poduzetništvo i obrt Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava upravljačko je tijelo i u provedbi posredničko je tijelo prve razine (PT1), a Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije provoditelj je poziva na dostavu projektnih prijedloga druge razine (PT2). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

IMG 7559


Vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 248.599,60 kuna, od čega je 218.566,64 kn prihvatljivih troškova pokriveno sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi 12 mjeseci, a započeo je potpisivanjem Ugovora 20. srpnja 2015. godine sa Ugovornim tijelom. Projekt je relevantan za nacionalne strategije i usklađen je sa Županijskom razvojnom strategijom.

Ciljane skupine projekta su učenici i nastavnici srednje škole te subjekti malog gospodarstva Grada i okolice te javna uprava. Ciljevi projekta su prihvaćanje cjeloživotnog učenja kao načina stalnog unapređivanja vještina, te poticanje poduzetničke aktivnosti u svrhu razvoja.

Projekt je obuhvaćao  sljedeće aktivnosti:

Organizaciju ukupno 3 kampanja. Dvije se temelje na organizaciji rasprava koje su namijenjene sadašnjim i budućim poduzetnicima te jedna koja će se odvijati isključivo preko interneta odnosno portala www.podures.hr.

Organizacija 1. kampanje „Mladi u poduzetništvu“ - promocija poduzetničkih vještina, primjera dobre prakse, uloga EU fondova, štetnost korupcije i znanje je kapital. Organizirano je 6 rasprava. Teme o kojima smo raspravljali bile su:

 • Važnost poduzetništva
 • Da li sam poduzetan?
 • Život poduzetnika
 • Poduzetničko planiranje
 • Društveno poduzetništvo
 • Poslovna etika

U raspravama je sudjelovalo 104 učenika iz Srednje škole Duga Resa koji su pokazali iznimni interes za poduzetništvo i izazove koje ono u današnje doba predstavlja.


Organizacija 2. kampanje „Poduzetnici i javna uprava“ za jačanje konkurentnosti , razumijevanje zakonskog okvira , smanjenje poduzetničkog rizika, većem znanju i mjerama Grada  i  EU fondova za  poduzetnike. Organizirano je 6 rasprava. Teme o kojima smo raspravljali bile su:

 • Tehnike prodaje – proces prodaje
 • Mogućnosti zapošljavanja za mlade poduzetnike
 • Crowdfunding i Start - up
 • Što donosi povelja o suradnji porezne uprave i poreznih obveznika?
 • Kako se pripremiti za porezni nadzor?
 • Utjecaj parafiskalnih davanja na poslovanje poduzetnika

U raspravama je sudjelovalo su ukupno 62 poduzetnika sa područja Grada Duge Rese i okolice.

U sklopu 3. kampanje uspostave web-portala s web sajmom poduzetništva Duge Rese i okolice i Centrom Poduzetništva potaknuto je na suradnju i sudjelovanje više od 50 poduzetnika sa područja Grada Duge Rese i okolice. Rezultat su ukupno 20 promotivna video filma dostupnih na mrežnim stranicama projekta www.podures.hr u sklopu odjeljka web-sajam.

U sklopu samih promotivnih aktivnosti vezanih uz projekt je:

 • podijeljeno 1800 letaka,
 • postavljeno 210 plakata,
 • tiskano 200 promotivnih majci,
 • objavljena 60 radijskih izvješća,
 • tiskano i podijeljeno 130 skripta,
 • su promotivni banneri bili preko 36 dana postavljena na tri lokalna web portala te
 • postavljena dva jumbo plakata.

 

Na završnoj konferenciji za medije  o projektu su govorili: Žarko Sigmund, voditelj projekta (Grad Duga Resa), Marija Kovačević, asistentica na projektu (Grad Duga Resa) i Mihael Dujam, asistent na projektu (Grad Duga Resa).

 

 

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.