Aktualnosti

najnovije vijesti o projektu

Predavanje „Upravljanje odnosima s kupcima“

U sklopu projekta Podures, 9. studenog 2021. godine održana je još jedna u nizu edukacija za poduzetnike. Tema je bila „Upravljanje odnosima s kupcima“. I ovoga puta susret je zbog pandemije COVID-a 19 održan putem Google meet aplikacije. Zainteresiranih nije nedostajalo, a još jednom je potvrđeno da je projekt Podures bio iznimno koristan za sve poduzetnike i obrtnike sa šireg dugoreškog područja.

Više možete pogledati na poveznici: 

Primjena koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta “PODURES” promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja kroz transfer znanja, informacija i savjeta informativnim radionicama, raspravama i portalom, na druge subjekte organizirat će se sastanak za 12 gradonačelnika, načelnika i predstavnika organizacija civilnog društva, predstavit će se rezultati i raspraviti mogućnosti primjene koncepta u drugim organizacijama, gradovima i općinama.